About

Introduce myself–”The mind is everything. What you think, you become. ”

Mình tên là Kirby Pham, hiện làm việc và sinh sống tại Hoa Kỳ. Kirby Pham tốt nghiệp cử nhân Kinh tế đối ngoại, hơn 6 năm làm về Xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Sau khi định cư tại Mỹ, tốt nghiệp về Digital Marketing . Page chia sẻ về nội dung của các kênh youtube cùng hệ thống Kponlines. Bấm vào link để vào kênh YouTube chính : https://www.youtube.com/c/KirbyPhamvlog/

Kênh YouTube chăm sóc sức khỏe: https://youtu.be/-LXtNjCeh6Y

Nature Cures Health Care channel: https://www.youtube.com/channel/UCvYjeW57Iq-qQ9zWSERv6Lg

%d bloggers like this: